Phần mềm chấm công

Phần mềm chấm công miễn phĩ

Dtech24h cung cấp Phần mềm chấm công PMCCPro v2.0 miễn phí

 

 • được sử dụng cùng với các máy chấm công bằng thẻ cảm ứng và các máy chấm công bằng dấu vân tay,máy chấm công bằng khuôn mặt nhãn hiệu Wise Eye, Ronald Jack đang thịnh hành trên thị trường.
 • PMCCPro quản lý dữ liệu thẻ, dữ liệu vân tay, khuôn mặt của nhân viên. Chúng ta có thể tải dữ liệu vân tay, dữ liệu thẻ về máy tính. Dữ liệu này hoàn toàn được tải lên máy chấm công trong trường hợp thay đổi máy hoặc cần chuyển dữ liệu đến các máy khác cùng loại đối với một công ty, nhà xưởng sử dùng nhiều máy chấm công.
 • Phần mềm PMCCPro được kết nối với máy chấm công dưới các chuẩn RS232/RS485, USB host và RJ45 (mạng LAN, WAN. Chúng ta có thể dùng IP hoặc tên miền). Trong trường hợp RJ45, phần mềm có tích hợp công nghệ EU, nhờ đó máy chấm công có thể đẩy dữ liệu một cách tự động về phần mềm. Dữ liệu tự động bao gồm dữ liệu nhân viênmã số và vân tay, dữ liệu thẻ, bản ghi dữ liệu chấm công và bản ghi sự kiện khác. PMCCPro kết máy chấm công qua mạng internet mạng 3g quản lý chấm công được nhiều chị nhánh.
 • Phầm mềm PMCCPro quản lý công dựa vào thời gian được ghi nhận từ máy chấm công. Chúng ta truy xuất bảng công theo mã của nhân viên, theo phòng ban và theo khoảng thời gian.
 • Dữ liệu quản lý của phần mềm là dữ liệu MS Access 2000, SQL. Font unicode.
 • PMCCPro phân tích và tổng hợp công hành chánh, công theo ca, giờ tăng ca, công ngày cuối tuần (chúng ta tùy chọn cho Thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần), công ngày nghỉ Lễ , đi làm trễ, đi về sớm, các loại vắng…
 • Cáo báo cáo tiêu biểu dưới dạng MS Excel:
  a. Bảng chấm công Excel chi tiết , Bảng chấm công Excel dạng lưới chi tiết
  b. Bảng chấm công Excel tổng công.
  c. Bảng chấm công Excel đi trễ, Bảng chấm công Excel về sớm, Bản chấm công Excel vắng mặt
  d. Bảng chấm công Excel thống kê theo kí hiệu, Bảng chấm công Excel tổng giờ và giờ tăng ca.
 • PMCCPro được thiết kế các tham số giúp chúng ta khai báo cách tính công tùy theo yêu cầu của từng công ty. Phần mềm giúp chúng ta khai báo luật chấm công chung và lập thành các lịch trình, mỗi lịch trình chứa đựng từ 1 đến 10 ca làm việc. Các lịch trình và ca làm việc được sắp xếp cho từng nhân viên theo từng ngày trong chu kỳ hàng tuần.
 • Các ca làm việc thường gặp:
  • Hành chánh chấm công 2 lần: 07:30 – 17:00
  • Hành chánh chấm công 4 lần: 07:30 – 11:30 và 13:00 – 17:00
  • Ba ca làm việc 8 giờ đồng hồ: 06:00 – 14:00 ; 14:00 – 22:00 và 22:00 – 06:00
  • Hai ca 12 giờ đồng hồ: 06 – 18:00 và 18:00 – 06:00

 

Đường dẫn tải phần mềm click tại đây

Các phần mềm liên quan có thể tải ở trang Download

Hình ảnh phần mềm

Phần mềm chấm công miễn phí Phần mềm chấm công miễn phí

cc

 

phần mềm chấm công miễn phí Phần mềm chấm công miễn phí

Máy chấm công – Ronald Jack – máy chấm công vân tay – Máy chấm công giá rẻ